Termeni si conditii

Termeni și Condiții ImaRentals

Versiunea nr. 1 din 17.06.2024

Condiții generale de utilizare a site-ului imarentals.ro

Termeni generali

Societatea, WLC Rent Team SRL, cu sediul social în Str. Petricani 4, Sectorul 2, București, înregistrată sub nr. înmatriculare J40/3156/2014, având cod unic de înregistrare CIF 32922157 este Administratorul Site-ului imarentals.ro (denumită în continuare "ImaRentals", "Societatea").

Vă rugăm să citiți cu atenție TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE A SERVICIILOR ImaRentals (denumite în continuare “Termeni și condiții ImaRentals“) înainte de a utiliza serviciile oferite de către WLC Rent Team SRL.

În cazul în care:

SUNTEȚI DE ACORD să vă supuneți în întregime termenilor și condițiilor detaliate în prezenta pagină, trebuie să bifați căsuța alăturată cuvintelor “AM CITIT ȘI ACCEPTAT TERMENII ȘI CONDIȚIILE” de pe site-ul accesat. Orice utilizare de către dumneavoastră a oricăror servicii oferite de către ImaRentals semnifică acceptarea de către dumneavoastră, în întregime, a tuturor prevederilor termenilor și condițiilor ImaRentals.

“Termeni și condiții ImaRentals” au valoare contractuală, reprezentând contractul ce guvernează relația dintre ImaRentals și Utilizatorul site-ului nostru (“Utilizatorul”), contract ce este acceptat de utilizator prin simpla utilizare a serviciilor oferite de către ImaRentals.

Acceptarea “Termeni și condiții ImaRentals” este condiționată în mod expres de acordul pe care vi-l dați față de toți termenii și condițiile acestei convenții.

În măsura în care Utilizatorul site-ului dorește să devină client ImaRentals și să beneficieze de serviciile oferite de către ImaRentals, acesta poate solicita în oricare dintre locațiile ImaRentals un Contract de închiriere autoturism în vederea semnării. Contractul de închiriere se completează cu Termenii și Condițiile de pe acest site și împreună formează înțelegerea contractuală dintre părți. În această ultimă situație, Utilizatorul site-ului nostru devine Client (“Clientul”).

NU SUNTEȚI DE ACORD cu “Termeni și condiții ImaRentals” prevăzute în prezenta pagină, aveți obligația de a înceta de îndată orice solicitare/utilizare a serviciilor oferite de ImaRentals.

“Termeni și condiții ImaRentals” sunt aplicabile serviciului de închiriere autoturisme realizat de ImaRentals prin intermediul site-ului nostru (denumit în continuare “Site”) precum și la locațiile (punctele de lucru) ImaRentals (denumite în continuare “Locații”).

Pagina web disponibilă la adresa imarentals.ro și toate paginile web aferente, cum ar fi secțiunile paginii web menționate (“Site-ul”), cu excepția celor indicate diferit, precum și toate serviciile oferite de către ImaRentals prin intermediul Site-ului (“Serviciile”), sunt deținute și operate de către ImaRentals și accesate de către dumneavoastră în următorii termeni și condiții:

 • Utilizator înseamnă orice persoană fizică, care și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții Generale și care folosește site-ul nostru, (denumit în continuare "Utilizator").
 • Client înseamnă orice persoană fizică care a împlinit 21 ani și dorește să închirieze autoturism în condițiile standard, și respectiv 23 ani și dorește să închirieze un autoturism în condițiile premium, care și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții Generale, care folosește site-ul nostru și care solicită în vederea semnării și semnează Contractul de închiriere cu ImaRentals, (denumit în continuare "Client").
 • Site - domeniul imarentals.ro.
 • Termeni și Condiții – prezentul document conține termenii și condițiile de utilizare ale Site-ului, prin care se stabilește care sunt condițiile în care orice persoană poate vizita ori accesa Site-ul, ori poate utiliza în orice mod serviciile oferite prin intermediul Site-ului și care completează prevederile Contractului de închiriere.

Prezentul Document conține termenii și condițiile de utilizare ale Site-ului, prin care se stabilește care sunt condițiile în care orice persoană poate vizita ori accesa Site-ul, ori poate utiliza în orice mod serviciile oferite prin intermediul Site-ului nostru.

Neacceptarea acestor Termeni și Condiții ori a oricărei prevederi din conținutul acestui Document atrage obligația Utilizatorului/Clientului de a înceta de îndată accesarea Site-ului. Accesarea sau vizitarea în continuare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta și/sau utilizarea Serviciului, precum și a oricărei componente a acestora constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a oricărei prevederi din Document.

În situația în care Utilizatorul/Clientul acceptă în întregime și necondiționat prevederile acestui Document, acesta înțelege și acceptă că orice accesare sau vizitare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a oricărei prevederi din Document. Neacceptarea Termenilor și Condițiilor de către Utilizatorii menționați mai sus atrage obligația acestora de a înceta de îndată accesarea Site-ului.

Pentru mai multe informații cu privire la protecția datelor cu caracter personal vă rugăm să accesați Politica de confidențialitate a datelor disponibilă pe site-ul nostru.

1.1 Accesarea Serviciilor

ImaRentals oferă servicii de închiriere autoturisme potrivit explicațiilor oferite pe Site și în deplină concordanță cu “Termeni și condiții ImaRentals”.

Utilizatorul/Clientul este o persoană fizică care îndeplinește toate condițiile legale și contractuale menționate în conținutul Termenilor și Condițiilor pentru a încheia un Contract de închiriere și pentru a conduce un autoturism.

ImaRentals poate modifica în orice moment furnizarea serviciilor și/sau accesul Utilizatorului/Clientului la acestea, în întregime sau în parte, inclusiv disponibilitatea oricărui element în legătură cu Serviciile, fără nicio notificare.

Utilizatorii Site-ului, prin simpla acceptare a “Termeni și condiții ImaRentals”, declară și garantează că potrivit prevederilor legale în materie au dreptul să utilizeze Serviciile și să acceseze Site-ul, și își asumă responsabilitatea completă pentru alegerea și utilizarea Serviciilor.

Drepturile asupra conținutului Site-ului

Conținutul și elementele de grafică ale Site-ului, inclusiv dar fără a se limita la acestea, întreg conținutul în format text și orice alt material, transmis sub orice formă de și către Utilizatori (prin vizualizare directă pe Site, prin comunicări comerciale sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de Site) aparțin Administratorului Site-ului și reprezintă conținutul Site-ului. Prin derogarea de la prevederea precedentă, nu aparțin Administratorului Site-ului acele materiale pentru care pe Site s-a indicat un alt titular de drepturi, ori un alt deținător sau o altă sursă, informațiile furnizate Utilizatorilor, sau opiniile și / sau comentariile de orice fel exprimate de Utilizatorii Site-ului față de Conținutul Site-ului în general.

Utilizatorul se obligă să respecte toate drepturile de autor și orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care Administratorul Site-ului le deține asupra / în legătură cu Site-ul, conținutul acestuia, sau în legătură cu utilizarea acestuia.

Este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui Site sau a oricărei părți a acestuia.

Administratorul Site-ului își rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoană și / sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus.

Cererile de utilizare a conținutului Site-ului în orice scop, altul decât cel personal, pot fi făcute la adresa, cu mențiunea "Pentru echipa ImaRentals" sau prin oricare dintre modalitățile indicate la pagina de Contact a Site-ului.

Este interzisă folosirea acestui Site, a Conținutului Site-ului, a Serviciului sau a oricărui serviciu, facilitate oferită de către Site în scopuri comerciale, de exemplu pentru a recruta angajați de către angajatori, pentru oferte de servicii de către angajatori dar fără a se limita la acestea, fără acordul scris al Administratorului Site-ului.

Este strict interzisă postarea pe Site a oricărui conținut, incluzând materiale, comentarii, imagini, secvențe video, dar fără a se limita la acestea, care au un limbaj obscen sau vulgar, conțin texte ilegale, amenințătoare, abuzive, indecente, mesaje rasiste, șovine ori care ar putea discrimina orice persoană în orice mod, sau care ar încălca orice alte drepturi și libertăți ale omului potrivit legislației în vigoare.

Condiții generale de închiriere, aplicabile Clientului după semnarea Contractului de închiriere la oricare din locațiile ImaRentals

3.1 Condiții generale de închiriere

3.1.1 Pentru a putea închiria un autoturism, CLIENTUL trebuie să posede permis de conducere național și/ sau internațional, valabil de minim 18 luni și să prezinte în original un document de identitate și un card bancar de credit, valabile și emise pe numele acestuia. În cazul autoturismelor din clasa Premium, CLIENTUL trebuie să dețină permis de conducere național și/ sau internațional, valabil de minim 24 luni.

3.1.2 Pentru situația în care CLIENTUL deține un permis cu altă scriere decât în alfabetul latin iar legislația impune permis internațional, CLIENTUL are obligația să dețină un astfel de permis. LOCATORUL nu răspunde pentru validitatea permisului internațional. Orice daune aduse LOCATORULUI ce derivă din lipsa sau nevaliditatea permisului internațional vor fi în răspunderea exclusivă a CLIENTULUI.

3.1.3 Pentru a închiria și a conduce un autoturism în condițiile standard, vârsta minimă obligatorie este de 21 de ani, respectiv 23 de ani în cazul autoturismelor din clasa Premium. De asemenea, atât șoferul principal cât și șoferii adiționali, trebuie să dețină obligatoriu un permis de conducere valid, valabil de minim 18 luni pentru a închiria un autoturism în condițiile standard și respectiv 24 luni în condițiile Premium.

3.1.4 Fiecare autoturism închiriat se conduce pe teritoriul României fără limită de km, excepție făcând situațiile în care autoturismul se închiriază pe o perioadă mai mică de 3 zile, caz în care există o limită zilnică de 300 km/zi. (Părțile au citit, înțeles și acceptat în mod expres această clauză contractuală). În afara teritoriului României, autoturismul închiriat se conduce cu limită de 300 de km/zi indiferent de numărul de zile închiriate. Pentru depășirea limitelor de km/zi se va percepe o taxă de 10 Euro + TVA /100 km.

3.2 PLATA/ REZERVAREA AUTOTURISMULUI

3.2.1 Tarifele includ: Asigurare RCA (Asigurarea de răspundere civilă auto), Rovinietă, Asistență mentenanță Autoturism, anvelope adecvate, în funcție de anotimp (anvelope adecvate sezonului de iarnă și anvelope adecvate sezonului de vară), suport tehnic 24h/24h.

Tarifele sunt exprimate în EURO și sunt calculate în funcție de clasa, model și perioada de închiriere. Prețurile se pot consulta direct pe site-ul nostru imarentals.ro introducând perioada exactă de închiriere.

3.2.2 Tariful nu include: costul carburanților, taxe de drum (altele decât Rovinieta, inclusă în prețul închirierii), orice amenzi primite pentru încălcarea regulilor de circulație pe drumurile publice și a legislației naționale în vigoare, taxe de trecere a podurilor, taxe de staționare în aeroporturi. Plata acestor sume revine în sarcina CLIENTULUI. Orice amendă rezultată în timpul închirierii Autoturismului se va imputa direct CLIENTULUI conform condițiilor contractuale agreate prin prezentul Contract de închiriere la care se va adăuga o taxă de administrare de 40 Euro.

3.2.3 Plata integrală se poate face în avans, prin transfer bancar, prin intermediul site-ului nostru, sau în momentul semnării Contractului de închiriere prin card de credit (VISA, MASTERCARD), în RON, calculat la cursul de schimb de vânzare al BNR + 2% din ziua efectuării plății.

Plata cash se poate realiza în situații excepționale exclusiv cu acordul expres al LOCATORULUI.

Politica de anulare a unei rezervări confirmate și plătite în avans:

O rezervare plătită în avans, prin transfer bancar sau cu un card (VISA, MASTERCARD) pe site-ul de pe care s-a realizat rezervarea, se poate anula în următoarele condiții:

Dacă data și ora de ridicare a autoturismului este mai mare de 48h față de data anulării, se va rambursa în contul CLIENTULUI întreaga sumă plătită în avans (în maxim 15 zile lucrătoare), MINUS 20 de Euro plus TVA. Cei 20 de Euro plus TVA reprezintă comisioanele bancare + costurile logistice de închiriere.
Dacă data și ora de ridicare a Autoturismului este mai mică de 24h față de data anulării, suma plătită în avans NU se returnează. CLIENTUL va primi un credit voucher valabil 12 luni pentru întreaga sumă pe care îl va putea folosi la o viitoare rezervare. CLIENTUL are obligația să comunice în scris anularea rezervării plătite în avans prin transfer bancar la adresa de e-mail de pe pagina de contact a site-ului pe care s-a realizat rezervarea sau răspunzând la e-mailul inițial de confirmare primit de la echipa noastră.

3.2.4 Rezervarea unui autoturism este considerată certă doar după acceptul LOCATORULUI, în urma verificării disponibilității și verificare eligibilității conducătorului auto (CLIENTULUI) în baza documentelor transmise de acesta prin e-mail/WhatsApp/mesaj/orice sau altă modalitate electronică de comunicare.

3.2.5 Rezervarea va fi confirmată pentru o clasă/categorie de autoturism și nu pentru un autoturism specific. Se depun toate eforturile ca în momentul alocării rezervării pentru un autoturism din flotă, acesta să fie alocat CLIENTULUI conform cerințelor acestuia.

3.2.6 Dacă la momentul livrării nu este disponibil un autoturism din clasa/categoria pentru care s-a confirmat rezervarea, atunci se va pune la dispoziția CLIENTULUI un autoturism similar sau din clasa imediat superioară clasei din care făcea parte autoturismul inițial rezervat, fără costuri adiționale. În cazul în care la momentul livrării LOCATORUL nu poate asigura niciuna din cele două variante menționate mai sus, acesta va oferi spre folosință CLIENTULUI un autoturism disponibil din flota sa, asigurând mobilitatea acestuia.

3.3 LIVRARE/ PRELUNGIRE/ RETURNARE AUTOTURISM

3.3.1 Livrările autoturismelor se fac la locațiile LOCATORULUI sau la locația comunicată de CLIENT, contra cost. La cerere și în funcție de disponibilitate, autoturismul rezervat se poate livra direct în aeroport, în caz contrar asigurăm cu titlu gratuit serviciul de transport (shuttle bus) tuturor clienților, de la Terminalul Plecări al aeroportului la punctul de lucru aflat în imediata vecinătate a aeroportului și viceversa.

3.3.2 Autoturismul închiriat va fi predat împreună cu o copie conformă cu originalul a certificatului de înmatriculare (talon) pentru a preveni săvârșirea de infracțiuni.

3.3.3 Proprietarul autoturismului se angajează să pună la dispoziția oricăror instituții și/sau organe ale statului, la cerere, certificatul de înmatriculare (talonul) în original, în cel mult 48 ore de la solicitarea oficială a acestora.

3.3.4 Autoturismul se livrează în stare bună de funcționare, curat și igienizat, fără defecțiuni și fără avarii ale caroseriei sau interiorului, altele decât cele evidențiate în secțiunea de Livrare/Returnare Autoturism.

3.3.5 CLIENTUL ia la cunoștință și verifică starea Autoturismului înaintea semnării Contractului de Închiriere, iar orice fel de reclamații privind starea acestuia se vor face obligatoriu la Livrare și vor fi consemnate în secțiunea Observații; CLIENTUL fiind direct și integral răspunzător pentru orice daune ale Autoturismului care nu au fost menționate. Nu se acceptă reclamații/obiecțiuni ulterioare livrării cu privire la starea Autoturismului.

3.3.6 CLIENTUL se obligă să returneze Autoturismul împreună cu toate documentele, cheile, accesoriile și echipamentele în stare bună (în starea în care le-a preluat), la locul și data convenite în Contractul de închiriere. Nu se acceptă reclamații/obiecțiuni ulterioare livrării cu privire la starea Autoturismului.

3.3.7 Orice întârziere față de momentul specificat pentru returnarea Autoturismului în Contractul de închiriere poate atrage obligarea la plata unei noi zile de închiriere și la declararea la Poliție a furtului Autoturismului, excepție făcând cazul în care CLIENTUL notifică în scris/telefonic intenția sa de a prelungi perioada de închiriere, caz în care are obligația să efectueze plata pentru noua perioadă de închiriere înainte de expirarea perioadei de închiriere aflată în desfășurare.

3.3.8 Prelungirea Contractului este posibilă doar cu acordul LOCATORULUI. Cererea CLIENTULUI de prelungire trebuie să fie transmisă în scris la adresa de e-mail de pe site-ul LOCATORULUI sau telefonic la numărul +4 0773 809 313 cu cel puțin 24 ore anterior expirării perioadei de închiriere agreate. Tariful comunicat pentru chiria aferentă prelungirii se achită în termen de minim 12 ore până la începerea perioadei de prelungire. Locatorul va putea modifica oferta sa comercială, respectiv tipurile de tarifare și cuantumul acestora, actualizând aceste informații și comunicându-le Locatarului în momentul solicitării de prelungire a perioadei contractuale, Locatarul fiind liber în a decide dacă dorește să beneficieze de oferta comercială și să extindă perioada contractuală, în noile condiții sau nu. În orice situație, Locatarul înțelege că orice modificare a perioadei contractuale va putea fi efectuată doar în condițiile comerciale care fac parte din noua ofertă a Locatorului la momentul cererii.

3.3.9 În cazul în care solicitarea de prelungire poate fi acceptată, LOCATORUL va confirma CLIENTULUI posibilitatea prelungirii perioadei contractuale prin transmiterea spre semnare a actului adițional, precum și a facturii aferente. În situația în care CLIENTUL nu are posibilitatea să retransmită în timp util LOCATORULUI actul adițional semnat, Contractul se consideră prelungit în baza confirmării încasării chiriei aferente perioadei de prelungire, conform tarifului comunicat de LOCATOR.

3.3.10 În cazul în care LOCATORUL nu a confirmat CLIENTULUI posibilitatea prelungirii Contractului sau CLIENTUL nu a achitat chiria aferentă perioadei de prelungire conform tarifului și în termenul comunicat de LOCATOR, Contractul de închiriere nu se consideră prelungit, iar CLIENTUL este obligat să restituie Autoturismul la termenul agreat inițial, în caz contrar LOCATORUL este îndreptățit să sesizeze Organele de Poliție.

3.3.11 În cazul în care, la finalul perioadei de închiriere, LOCATORUL nu înapoiază Autoturismul la data restituirii, adică ultima zi a duratei Contractului de închiriere, LOCATORUL are opțiunea, la libera sa alegere, de a factura dublul chiriei aferente perioadei cuprinse între ultima zi a duratei contractului și ziua în care Autoturismul a fost restituit efectiv LOCATORULUI.

3.3.12 Pentru evitarea oricărui dubiu, CLIENTUL declară că, în acest caz, nu devin aplicabile prevederile art. 1810 din Codul Civil privind tacita relocațiune și nu se va considera că a început să curgă o nouă perioadă de închiriere.

3.3.13 Livrarea și Returnarea Autoturismului va fi realizată în timpul programului de lucru: luni - vineri, între orele 08:00 AM-20:00 PM. În cazul în care Livrarea sau Returnarea are loc în afara acestor ore se va percepe o taxă în valoare de 12.6 Euro plus TVA (15 Euro, TVA inclus) pentru Livrare/Returnare în afara orelor de program.

3.3.14 Returnarea Autoturismului într-un alt oraș decât cel în care a fost livrat este posibilă doar cu acordul în scris al LOCATORULUI și în funcție de disponibilitatea de dislocare. Pentru acest serviciu se aplică o taxă de dislocare One Way Rent în funcție de orașul în care se dorește a se realiza Returnarea și orașul din care a fost făcută închirierea. Tarifele acestui serviciu se pot calcula direct pe site-urile LOCATORULUI și sunt disponibile tot timpul.

3.4 UTILIZAREA AUTOTURISMULUI

3.4.1 CLIENTUL își asumă răspunderea totală (contravențională, civilă și penală) pentru nerespectarea prevederilor contractuale stipulate în Contractul de închiriere și în legislația în vigoare la momentul semnării acestuia.

3.4.2 CLIENTUL se angajează să conducă Autoturismul respectând toate dispozițiile legale privind conducerea unui autoturism pe drumurile publice și acceptă și declară în mod expres că Autoturismul nu va fi utilizat:

 • în contradicție cu regulile de trafic, vamale, legale etc;
 • pentru transportul de pasageri sau orice fel de marfă contra unei remunerații sau pentru a împinge sau a remorca orice alt vehicul, remorcă sau alt obiect;
 • în timp ce șoferul Autoturismului este sub influența alcoolului, drogurilor sau oricăror alte substanțe interzise;
 • în orice fel de cursă, test, concurs, în off-road, ca autoturism școală sau la activități vânătorești sau în orice activitate ilegală;
 • pe drumuri semnalate ca și închise circulației publice, încărcat peste sarcina maximă admisă sau peste numărul maxim de pasageri, specificate în talonul mașinii;
 • în zone inundate sau la traversarea unor cursuri de apă;
 • în orice alte situații de natură să prejudicieze LOCATORUL.

3.4.3 Autoturismul va fi folosit exclusiv pe teritoriul României, trecerea graniței fiind posibilă doar în cazul în care LOCATORUL își dă acordul scris printr-un document în care se stipulează expres acest lucru, prin achitarea unei taxe cuprinse între 50 și 250 de EURO plus TVA.

3.4.4 În cazul în care autoturismul este folosit în afara granițelor României fără acordul scris al LOCATORULUI, folosirea acestuia va fi considerată furt și va fi declarată la Organele de Poliție competente. LOCATORUL își rezervă dreptul să perceapă o taxă de 300 EURO/zi plus TVA până la data recuperării autoturismului. În afara teritoriului României CLIENTUL nu beneficiază de asistență rutieră, prin urmare, acest serviciu nu este inclus în costul închirierii. Costul repatrierii Autoturismului până la granița României va fi suportat exclusiv și integral de către CLIENT.

3.4.5 Autoturismul nu poate fi condus decât de către semnatarul Contractului de închiriere sau de către șoferii adiționali specificați la momentul semnării contractului. Nerespectarea acestei clauze îndreptățește LOCATORUL să solicite CLIENTULUI iar CLIENTUL este de acord să achite LOCATORULUI daune în cuantum de 1000 Euro plus TVA.

3.4.6 CLIENTUL nu va lăsa în nici un fel de circumstanțe ușile, geamurile, portbagajul sau autoturismul deschis și nu va lăsa în nici un caz cheile înăuntrul acestuia. Nerespectarea prezentei clauze va atrage răspunderea exclusivă a CLIENTULUI pentru orice prejudiciu generat.

3.4.7 În caz de defecțiune sau orice altă avarie, reparația Autoturismului trebuie făcută de către un service autorizat desemnat de către LOCATOR, numai cu știința, acordul și în baza instrucțiunilor LOCATORULUI. Orice reparație efectuată fără aprobarea LOCATORULUI îndreptățește LOCATORUL să solicite daune CLIENTULUI pentru orice prejudicii aduse Autoturismului dar nu mai puțin de 1000 Euro plus TVA.

3.4.8 CLIENTUL nu poate sub nici o condiție să vândă, închirieze sau să garanteze cu Autoturismul. Nerespectarea prezentei clauze va atrage răspunderea CLIENTULUI pentru orice prejudiciu generat.

3.4.9 În caz de accident/incident sau defecțiune, CLIENTUL are la dispoziție numărul de telefon pentru Asistență Tehnică NON-STOP 0219936 sau +4 0773 809 313 și se obligă a informa fără întârziere LOCATORUL, care îl va asista și îi va oferi instrucțiunile necesare.

3.5 ASIGURĂRI/RESPONSABILITĂȚI

3.5.1 Autoturismul este asigurat pentru daune cauzate terților pe perioada menționată în Contractul de închiriere. Prin semnarea Contractului de închiriere, CLIENTUL acceptă termenii și condițiile de asigurare cu franciză (Collision Damage Waiver - CDW) cuprinse în Secțiunile 4 și 6 prin care se reduce, indiferent de partea culpabilă pentru producerea evenimentului asigurat, responsabilitatea financiară a acestuia la o sumă minimă obligatorie pentru furtul sau avarierea Autoturismului închiriat. Sumă minimă obligatorie este echivalentul garanției ce face obiectul Secțiunii 6 de mai jos.

3.5.2 Asigurarea personală a CLIENTULUI, a pasagerilor, a bagajelor sau a oricăror bunuri nu face obiectul Contractului de închiriere și nici nu este acoperită de asigurarea ImaRentals.

3.5.3 În cazul în care, ca urmare a utilizării Autoturismului, se ridică pretenții față de LOCATOR, CLIENTUL îl va exonera pe LOCATOR de orice răspundere în măsura maximă permisă de lege. LOCATORUL nu este răspunzător pentru nici un fel de prejudicii sau pierderi ale CLIENTULUI și de nici un fel de prejudicii sau daune produse din culpa CLIENTULUI.

3.5.4 În caz de accident, furt ori distrugere a Autoturismului din culpa CLIENTULUI (exclusivă sau comună), faptă contravențională sau penală confirmată de către autoritățile competente, CLIENTUL răspunde și cu suma reținută cu titlu de Garanție.

3.5.5 Garanția nu va fi returnată, ori va fi restituită parțial în cazurile expres prevăzute în conținutul Art. 3.6.4 din Contractul de închiriere.

3.5.6 CLIENTUL este pe deplin responsabil și trebuie să plătească toate daunele (directe și/sau indirecte), costurile și/sau prejudiciile produse dacă șoferul se află sub influența alcoolului, al drogurilor sau a altor substanțe ilegale, dacă nu s-a respectat oricare din condițiile prezentului Contract, precum și în cazul în care nu prezintă documentele necesare eliberate de Poliție (în caz de furt, accident sau orice alt incident).

3.5.7 În caz de infracțiune, CLIENTUL este responsabil civil, penal și contravențional. În cazul producerii unui furt CLIENTUL are obligația să predea cheile Autoturismului precum și documentul justificativ al săvârșirii furtului eliberat de Poliție (procesul-verbal).

3.5.8 În cazul nereturnării Autoturismului la data prevăzută în Contract sau a utilizării Autoturismului cu depășirea duratei de închiriere, fără o aprobare prealabilă scrisă în acest sens de la LOCATOR, CLIENTUL își asumă responsabilitatea totală (contravențională, civilă și penală), obligându-se să plătească închirierea Autoturismului până la data recuperării sau returnării acestuia și să achite toate cheltuielile LOCATORULUI pentru recuperarea Autoturismului, inclusiv cheltuieli avocațiale și să plătească acestuia daune în cuantum agreat de comun acord de către părți de 5000 Euro plus TVA. LOCATORUL va considera nereturnarea Autoturismului și neprelungirea duratei Contractului de închiriere ca echivalând cu furtul Autoturismului, faptă penală ce constituie infracțiune și care se sancționează conform legislației în vigoare de către organele penale competente. Expirarea termenului prevăzut în prezentul Contract de închiriere pentru returnarea Autoturismului atrage totodată și încetarea valabilității asigurării Autoturismului.

3.6 GARANȚIA /SERVICIUL RISC 0

3.6.1 La întocmirea Contractului de închiriere, CLIENTUL este de acord cu blocarea unei Garanții cu o valoare între 200 Euro și 2.000 Euro plus TVA. Garanția 0 se poate aplica pe perioade prestabilite de companie ca parte integrantă a unor campanii promoționale, dar aceasta nu exonerează clientul de obligațiile de plată în caz de avarii aduse mașinii închiriate. Garanția 0 nu acoperă beneficiile serviciului Risc 0.

3.6.2 Suma blocată cu titlu de Garanție se stabilește în funcție de clasa (categoria) autoturismului rezervat, evidențiată în Voucherul (Confirmarea) de Rezervare și în Contractul de închiriere, CLIENTUL cunoscând și agreând expres valoarea Garanției anterior încheierii Contractului de închiriere.

3.6.3 Transportul animalelor în Autoturisme se va efectua doar dacă acestea sunt plasate în accesorii pentru transport animale (huse, cuști de transport speciale, grilaje de protecție, genți și altele). În acest caz CLIENTUL este de acord cu o Garanție suplimentară în valoare de 250 Euro și înțelege că această sumă nu coincide cu suma blocată cu titlu de Garanție în funcție de clasa (categoria) autoturismului rezervat (Părțile au citit, înțeles și acceptat în mod expres această clauză contractuală).

3.6.4 Garanția îi va fi returnată integral CLIENTULUI, dacă:

 • Autoturismul este returnat fără avarii, altele decât cele evidențiate în Contractul de Închiriere, secțiunea Livrare/Returnare Autoturism în termen de maxim 7 zile lucrătoare de la data returnării Autoturismului;
 • În caz de avarii/daune ale Autoturismului cauzate de către terți, CLIENTUL prezintă toate documentele necesare justificative pentru situația respectivă și care atestă nevinovăția acestuia (în Cap.7 al Contractului de închiriere sunt evidențiate documentele necesare);
 • Autoturismul este returnat în stare corespunzătoare (cu titlu de exemplu, Autoturismul nu este excesiv de murdar, a se vedea mai multe detalii în Art. 3.8);
 • Autoturismul a fost returnat cu aceeași cantitate de combustibil cu care a fost livrată, evidențiată în Contractul de închiriere sau în secțiunea Livrare/Returnare Autoturism;
 • Accesoriile (ex. GPS, scaun copil, lanțuri de zăpadă, etc) predate împreună cu Autoturismul în momentul livrării, să fie returnate fără avarii sau defecte, altele decât cele evidențiate în secțiunea de Livrare/Returnare Autoturism;

3.6.5 Garanția va fi returnată parțial în cazurile în care:

 • Autoturismul prezintă defecțiuni sau avarii, zgârieturi sau deteriorări ale vopselei, caroseriei sau interiorului (tapițerie, bord), jante îndoite, fisurate, cauciucuri defecte sau orice alte avarii și defecte, altele decât cele evidențiate în secțiunea Livrare/Returnare Autoturism. Cuantificarea daunelor se va realiza prin raportare la serviciul internațional on-line EUROTAX, iar LOCATORUL are obligația de a pune la dispoziția CLIENTULUI, în format electronic, prin e-mail, la adresa menționată în cuprinsul prezentului Contract, un extras al raportului EUROTAX, anterior momentului încasării sumei din garanție. Clientul declară în mod expres că este de acord cu această metodă imparțială de cuantificare a daunelor.
 • CLIENTUL nu returnează cheile, actele și orice alte accesorii primite odată cu Autoturismul la preluarea acestuia;
 • Returnarea Autoturismului nu se face la ora și locul stabilit între părți (excepție face cazul când CLIENTUL înștiințează LOCATORUL și LOCATORUL își dă acordul scris asupra modificării datei și locului returnării Autoturismului);
 • În momentul returnării Autoturismului, starea tehnică a acestuia nu corespunde cu cea din momentul preluării de către CLIENT sau dacă cutia de viteze sau motorul prezintă avarii din cauza utilizării neadecvate fie vizibile și recunoscute de către CLIENT, fie constatate prin evaluarea Autoturismului în service autorizat în cel mult 72 de ore lucrătoare de la momentul returnării, CLIENTUL având dreptul de a fi informat prin e-mail/ WhatsApp/ mesaj sau altă modalitate electronică de comunicare, despre momentul și locul efectuării evaluării, la care are dreptul să participe;
 • CLIENTUL nu a respectat condițiile de mai sus prezentate sau alte obligații ce îi revin prin semnarea Contractului de închiriere, în urma cărora s-au produs prejudicii Autoturismului;
 • În cazul în care Autoturismul închiriat este returnat cu daune, altele decât cele evidențiate în Fișa de Livrare/Returnare Auto, în secțiunea Livrare, CLIENTUL are obligația să prezinte la returnarea autoturismului Procesul-Verbal Constatator, Anexa 2 (pentru compania de asigurări), precum și Autorizația de Reparație (toate conținând semnătura ofițerului de Poliție și ștampila secției de Poliție). În caz contrar întreaga sumă reprezentând garanție va fi încasată de către LOCATOR.

3.6.6 Serviciul Risc 0 poate fi achiziționat la tariful menționat în Contractul de închiriere, calculat în funcție de numărul de zile de închiriere și de clasa autoturismului rezervat, cu o valoare cuprinsă între 6 Euro/zi plus TVA și 100 Euro/zi plus TVA, și reprezintă un angajament opțional al CLIENTULUI prin care acesta:

 • Își reduce responsabilitatea financiară la 0 în caz de daună din propria culpă sau din culpa unui autor necunoscut;
 • Beneficiază de autoturism de înlocuire oriunde pe teritoriul României în maxim 24 ore de la anunțarea incidentului/accidentului;
 • Reduce valoarea Garanției la valoarea de 0 Euro în cazul autoturismelor din clasa Standard și la jumătate în cazul autoturismelor din clasa Premium;;

3.6.7 Serviciul Risc 0 NU ACOPERĂ situațiile în care CLIENTUL:

 • A condus sub influența alcoolului, drogurilor sau oricăror alte substanțe interzise de lege;
 • Nu a oprit Autoturismul IMEDIAT după producerea unui accident/incident provocând daune/avarii suplimentare acestuia;
 • În caz de accident, nu a anunțat Organele de Poliție sau organele abilitate și nu a obținut procesul-verbal de constatare;
 • Nu a anunțat în maxim 6 ore LOCATORUL despre evenimentul rutier produs și nu a completat la returnarea Autoturismului declarația pe proprie răspundere privind împrejurările producerii accidentului/incidentului;
 • A utilizat Autoturismul în scopuri ilicite/ilegale, cum ar fi contrabanda, transportul ilegal de articole sau bunuri etc;
 • A condus Autoturismul cu sarcina depășită, a folosit Autoturismul pentru împingerea sau remorcarea altor vehicule, remorci sau a altor obiecte sau a transportat persoane peste capacitatea maximă a Autoturismului, contrare mențiunilor din conținutul certificatului de înmatriculare;
 • A condus Autoturismul pe drumuri nemarcate pe Harta Oficială a României, neasfaltate sau accidentate (forestiere), pe drumuri închise circulației publice, în zone inundate sau la traversarea unor cursuri de apă, rezultând daune/avarii produse Autoturismului închiriat;
 • A utilizat Autoturismul în concursuri, curse sau teste auto rezultând daune/avarii produse Autoturismului închiriat;
 • A utilizat neadecvat (contrar specificațiilor producătorului) sau distructiv Autoturismul, fapt ce a avut drept consecință o daună a motorului, a cutiei de viteze, a roților, a cauciucurilor sau a spațiului interior al Autoturismului (cu titlu de exemplificativ dar nu limitativ, daune provocate de fumat în interiorul autoturismului – interior afumat/ ars, pătat cu diverse lichide, accesorii zgâriate sau pătate, tapițerie distrusă/zgâriată/pătată, etc.). În oricare din situațiile acestea CLIENTUL se obligă să plătească prejudiciul cauzat dar nu mai puțin de 50 Euro plus TVA la predarea autoturismului.
 • În caz de furt al Autoturismului, când CLIENTUL nu predă LOCATORULUI cheile Autoturismului, când nu predă dovada furtului (procesul-verbal) întocmită de către organele de Poliție abilitate și declarația pe proprie răspundere cu privire la împrejurările producerii evenimentului;
 • A condus în afara granițelor și teritoriului României, fără acordul prealabil scris al LOCATORULUI; Se aplică inclusiv clauzele 1.4 și 4.3 de mai sus;
 • A permis conducerea Autoturismului de o persoană neautorizată de LOCATOR prin Contractul de închiriere, demonstrat prin Documentele Oficiale întocmite de organele abilitate ca urmare a unui accident/incident sau deși nu a permis în mod expres conducerea Autoturismului de către o persoană neautorizată, nu a anunțat IMEDIAT LOCATORUL și organele competente pentru a limita prejudiciile;
 • A alimentat Autoturismul cu alt carburant decât cel indicat de producător (notat în certificatul de înmatriculare) și evidențiat pe partea interioară a capacului rezervorului, fapt ce atrage după sine obligația CLIENTULUI de a suporta integral costul de tractare, reparație, realimentare corespunzătoare, lipsa de folosință a autoturismului pe perioada în care autoturismul este imobilizat în service din cauza daunelor produse și taxa de administrare (reprezentând costuri administrative precum resursa umană, timp, combustibil, taxe, etc. pentru gestionarea și rezolvarea situației) în baza unui deviz și factură;
 • În cazul în care CLIENTUL a achiziționat Serviciul Risc 0 și a produs o daună/avarie la Autoturismul inițial închiriat, la primirea unui autoturism de înlocuire va trebui să achite noua contravaloare a Serviciului Risc 0, după caz, pentru noul autoturism primit, la tariful de pe site, altfel LOCATORUL va bloca o Garanție standard aferentă clasei (categoriei) Autoturismului rezervat.

3.7 ACCIDENTE/ INCIDENTE, AVARII SAU FURT

3.7.1 În caz de accident/incident sau furt/tentativă de furt dovedită printr-un document oficial eliberat de organele abilitate, CLIENTUL are următoarele obligații, inclusiv dacă a achiziționat Serviciul Risc 0:

 • să nu abandoneze Autoturismul și să respecte legislația în vigoare privind părăsirea locului accidentului;
 • să ia toate măsurile posibile pentru limitarea pagubelor produse;
 • să informeze fără întârziere Poliția, de pe raza localității în care s-a produs accidentul / incidentul, în vederea constatării accidentului / incidentului și întocmirii formelor legale;
 • să anunțe LOCATORUL despre producerea oricărui accident/incident, incendiu, furt sau tentativă de furt, chiar dacă pagubă este doar parțială, la numărul de asistență NON STOP +4 0773 809 313, în maxim 6 ore de la producerea accidentului/incidentului;
 • să obțină de la Poliție Procesul-Verbal Constatator, Anexa 2 (pentru compania de asigurări) și Autorizația de Reparație (toate cu semnătura ofițerului de Poliție și ștampila secției de Poliție).
 • să predea LOCATORULUI cheile autoturismului, precum și actele enumerate la punctul anterior (punctul e);
 • să predea LOCATORULUI, la returnarea Autoturismului, Declarația de accident/incident (aflată în torpedoul Autoturismului) completată conform realității privind împrejurările în care s-a produs incidentul/accidentul cu Autoturismul închiriat.

3.8 TAXE/PENALIZĂRI

3.8.1 Prima oră de întârziere față de ora returnării este gratuită. Întârzierea cu mai mult de 2 ore se sancționează cu echivalentul unei noi zile de închiriere, plus echivalentul serviciilor adiționale, la tarifele stipulate în Contractul de închiriere. Dispozițiile Art. 3.5.8. de mai sus sunt de asemenea pe deplin aplicabile.

3.8.2 Prețul de închiriere și de asemenea Garanția sunt puse la dispoziția CLIENTULUI în Contractul de închiriere și vor fi plătite în avans la Livrarea Autoturismului. Garanția percepută la data închirierii nu poate, sub nici o formă, să fie folosită pentru prelungirea perioadei de închiriere. Dacă CLIENTUL dorește să prelungească perioada de închiriere, trebuie să obțină în avans aprobarea scrisă a LOCATORULUI și să plătească în avans orice prelungire a Contractului de închiriere. În cazul în care CLIENTUL nu achită factura la data emiterii, acesta va achita penalități de 0,5% din valoarea facturii pentru fiecare zi de întârziere. Cuantumul penalităților poate depăși debitul principal.

3.8.3 Dacă Autoturismul se returnează înainte de expirarea duratei de închiriere, sumele plătite în avans nu se returnează. LOCATORUL va oferi CLIENTULUI, în scop de fidelizare, un voucher echivalent cu valoarea neutilizată ce va putea fi folosit în termen de 12 luni de la emiterea acestuia.

3.8.4 Taxele de parcare, taxele speciale de drum, amenzile sau orice alte taxe sunt suportate în totalitate de către CLIENT.

3.8.5 Combustibilul nu este inclus în prețul de închiriere. CLIENTUL va returna Autoturismul cu aceeași cantitate de combustibil cu care a fost livrat, evidențiată în secțiunea de Livrare/Returnare Autoturism, în caz contrar va achita contravaloarea combustibilului lipsă plus o taxă fixă de realimentare în valoare de 10 Euro plus TVA.

3.8.6 Returnarea Autoturismului în stare excesiv de murdară se taxează cu 100 Euro plus TVA. (Părțile au citit, înțeles și acceptat în mod expres această clauză contractuală). Noțiunea excesiv de murdar reprezintă situația în care Autoturismul necesită curățirea în detaliu a interiorului acestuia, adică mai mult decât procedura obișnuită de spălare. Exemple: tapițerie pătată, urme de noroi pe bord, scaune sau banchetă, resturi perisabile lăsate prin Autoturism, altundeva decât într-o pungă menajeră, etc. De asemenea, la exterior, în cazul în care autoturism nu poate fi inspectat pentru depistarea eventualelor daune/zgârieturi, se va percepe o taxă de spălare în valoare de 12 Euro plus TVA.

FUMATUL ESTE STRICT INTERZIS în toate autoturismele închiriate. În cazul în care Autoturismul este returnat cu dovezi că s-a fumat în interiorul acestuia, CLIENTUL va achita o penalizare în valoare de 100 Euro plus TVA către LOCATOR.

În cazul în care Autoturismul a luat foc sau prezintă arsuri chiar și parțiale în interior din cauza fumatului, CLIENTUL este RESPONSABIL în totalitate pentru pagubele produse, chiar dacă a achiziționat Serviciul Risc 0. CLIENTUL va achita toate pagubele produse Autoturismului, evidențiate în devizul de reparație eliberat de un service autorizat, taxa de administrare (reprezentând costurile administrative precum resursa umană, timp, combustibil, taxe etc. pentru gestionarea și rezolvarea situației) și perioada de imobilizare. Asigurările Autoturismului NU ACOPERĂ daunele provocate din cauza fumatului.

3.8.7 Alte taxe sau penalități: Pierderea cheilor = 150 Euro plus TVA; Pierderea Documentelor = 100 Euro plus TVA; Pierderea accesoriilor = 70 Euro plus TVA; Refuzul de a completa Declarația de accident/incident (inclusiv în cazul achiziționării Serviciului Risc 0) = 150 Euro plus TVA. În cazul în care Autoturismul nu este returnat în data și locația stabilită în Contractul de închiriere, LOCATARUL (CLIENTUL) va suporta în totalitate costurile de recuperare a Autoturismului. La costurile de recuperare se va adăuga o taxă în valoare de 150 Euro plus TVA.

ACORD EXPRES ȘI NEECHIVOC DE DEBITARE ULTERIOARĂ A CARDULUI BANCAR

LOCATORUL își rezervă dreptul de a încasa ulterior de pe cardul bancar al CLIENTULUI: penalități, taxe, daune produse Autoturismului, lipsă de combustibil, amenzi, taxe neachitate, perioada în care Autoturismul este imobilizat în service din cauza daunelor produse (se calculează numărul de zile imobilizate înmulțit cu tariful zilnic achitat în rezervarea inițială) plus o taxă fixă de administrare în valoare de 40 Euro plus TVA (reprezentând costuri administrative precum resursa umană, timp, combustibil, taxe, etc. pentru gestionarea și rezolvarea situației). CLIENTUL își dă totodată acordul ca ulterior LOCATORUL să poate încasa de pe cardul bancar al acestuia în termen de 6 luni de zile de la semnarea Contractului de închiriere, toate sumele prevăzute în Contractul de închiriere și datorate de către CLIENT în strictă conformitate cu clauzele contractuale.

3.9 JURISDICȚIE/VALIDITATE

3.9.1 Orice litigiu ce apare în derularea Contractului de închiriere și care nu va putea fi soluționat pe cale amiabilă, va fi soluționat de către instanțele competente de pe raza teritorială a Judecătoriei Sectorului 2 București sau Tribunalul București, în funcție de competența materială, ca primă instanță de fond.

3.9.2 CLIENTUL este de acord că acest Contract de închiriere este guvernat de legile în vigoare din România și orice demers juridic se va desfășura în România.

3.10 FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT

3.10.1 Cazurile de forță majoră se notifică de Partea afectată celeilalte Părți în termen de 3 zile lucrătoare de la data producerii lor. Sunt considerate cazuri de forță majoră acele evenimente imprevizibile și insurmontabile, independente de culpa Părții care le invocă, și care fac obligațiile acestei Părți imposibil de executat, precum: pandemie, calamități naturale, stare de război, revoluție, embargoul, acte ale puterii publice, etc. Dovada cazului de forță majoră se face cu certificatul de forță majoră eliberat de către organele competente.

3.10.2 Dacă forța majoră durează mai mult de 20 de zile lucrătoare, oricare dintre Părți are dreptul de a cere încetarea Contractului de închiriere fără ca cealaltă parte să se poată opune, renunțându-se la executarea acestuia în continuare. În acest caz nici una dintre Părți nu are dreptul de a cere despăgubiri, dar are obligația de a-și îndeplini toate obligațiile până la data producerii cazului de forță majoră.

3.10.3 Prin caz fortuit se înțelege o împrejurare care își are originea în câmpul de activitate al CLIENTULUI sau o împrejurare de origine externă, care nu are caracter extraordinar și poate fi prevăzută și evitată cu diligența și grija de care este în stare o persoană obișnuită.

3.11 DIVERSE

3.11.1 Dacă una dintre prevederile acestui Contract este găsită de o instanță ca fiind inaplicabilă sau nulă, această inaplicabilitate sau nulitate nu va afecta celelalte prevederi ale Contractului, care vor rămâne în vigoare.

3.11.2 Părțile confirmă că acceptă în mod expres faptul că toate prevederile acestuia au fost acceptate ca atare, acceptarea termenilor și a condițiilor în forma prezentă echivalând cu acceptul expres al Părților, prevăzut de art. 1203 Cod Civil, privind toate clauzele contractuale.

Contract

Contractul de închiriere autoturism între ImaRentals și Client, se consideră încheiat în momentul semnării Contractului de închiriere la oricare din punctele de lucru ImaRentals.

Protecția datelor cu caracter personal

Societatea prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul 2016/679 / UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și circulația liberă a acestor date și de anularea Directivei 95/46 / CE.

Informații despre datele personale pe care Societatea le va prelucra și pentru termenii și ordinul, în care persoanele fizice ale căror date personale se prelucrează, își exercită drepturile, pot fi găsite în Politica de confidențialitate și în Politica de Cookies.

Diverse

ImaRentals își rezervă dreptul să modifice oricând, fără notificare prealabilă a Utilizatorilor/Clienților conținutul Site-ului. Responsabilitatea acestora este să verifice regulat condițiile de utilizare a Site-ului, precum și informațiile cu privire la prețuri, clauze contractuale, etc.

În conformitate cu prevederile OG 21/1992 privind protecția consumatorilor orice sesizări ori reclamații cu privire la produsele puse la dispoziție de ImaRentals pot fi formulate către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor la telefonul consumatorului 0219414, linie telefonică cu apelare gratuită sau prin completarea formularului de reclamație, informații detaliate putând fi găsite la adresa www.anpc.gov.ro sau către Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor al Municipiului București, cu sediul în București, Str. Transilvaniei nr. 2, sectorul 1, cod 010798, tel.: 021/310.63.75 - birou reclamații, fax: 021/310.63.80, email: [email protected].

Legea aplicabilă. Litigii

Drepturile și obligațiile Utilizatorilor și ale Administratorului Site-ului, prevăzute de Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produc Termenii și Condițiile vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română în vigoare. Orice litigiu născut din sau în legătură cu Termenii și Condițiile vor fi soluționate pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat de către instanța judecătorească română, competența aflată în raza teritorială a municipiului București (Judecătoria Sector 2/ Tribunal București).

Limitări

Utilizatorul este responsabil pentru întreaga sa activitate privind Serviciile sau în legătură cu acestea. Orice încercare a oricărui Utilizator de utilizare frauduloasă, abuzivă sau ilegală a Serviciilor/Site-ului, ori orice încercare a oricărui Utilizator de utilizare a Serviciilor/Site-ului împotriva prevederilor “Termeni și condiții ImaRentals” ori intereselor ImaRentals sau altor Utilizatori, conferă ImaRentals dreptul de a întrerupe ori suspenda în mod discreționar dreptul Utilizatorului de a utiliza în întregime sau în parte Serviciile ori de a accesa Site-ul, fără plata niciunor despăgubiri.

În măsura maximă permisă de lege, ImaRentals nu își asumă obligația și nu garantează implicit sau expres pentru conținutul de orice fel al Site-ului sau pentru utilizarea defectuoasă a Serviciilor de către Utilizatori. ImaRentals va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în Site și va încerca să corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că furnizarea Serviciului poate fi afectată de anumite condiții obiective, precum și că Serviciile, conținutul și Site-ul sunt puse la dispoziția Utilizatorilor potrivit principiului “așa cum sunt”, “așa cum sunt disponibile”, iar Utilizatorii folosesc aceste servicii pe riscul lor.

În nicio situație, indiferent de circumstanțele invocate, ImaRentals nu va putea fi chemat să răspundă în legătura cu Site-ul sau Serviciile: (a) pentru orice sumă în plus față de sumele plătite efectiv de Utilizator/Client către ImaRentals cu titlu de preț contractual; (b) pentru orice daune ori prejudicii indirecte, pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi, rezultate din utilizarea Serviciului. În nicio situație, indiferent de circumstanțele invocate, ImaRentals nu va datora Utilizatorului/ Clientului despăgubiri decât în limita sumelor efectiv plătite de către Utilizator/ Client către ImaRentals cu titlu de preț contractual.

Utilizatorii/ Clienții înțeleg și acceptă că ImaRentals este absolvit de orice răspundere în eventualitatea producerii oricărei opriri, întreruperi, îngreunări, disfuncționalități sau erori în funcționarea Site-ului sau Serviciilor, în situația unei erori tehnice de orice fel sau oricăror erori în furnizarea Serviciului, precum și în orice situație în care nu ar dovedi cert că orice erori sau probleme de natură tehnică din cele menționate mai sus se datorează în mod direct și exclusiv culpei grave a ImaRentals. În cazurile de forță majoră ImaRentals și / sau operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi, sunt exonerați total de răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la acestea, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al ImaRentals, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, atacurile informatice de orice fel și interferarea cu programe informatice malițioase, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, greva etc.

Modificarea Termenilor și Condițiilor

Administratorul Site-ului are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile din Termeni și Condiții sau Termenii și Condițiile în întregime, fără nicio notificare prealabilă și fără a fi obligat să îndeplinească vreo altă formalitate față de Utilizatori. Orice modificare va fi considerată ca fiind acceptată deplin și necondiționat de către oricare dintre Utilizatori prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilități oferite de Site, ori prin accesarea Site-ului, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului Utilizator de a înceta de îndată accesarea Site-ului și / sau utilizarea în orice mod a acestuia.